Huaihai Global Cargo եռանիվ 【T2】

Մեծ գունավոր էկրանով LED գործիքի ցուցադրումը վարորդին հեշտացնում է մեքենայի մասին տեղեկությունները և ավելի նորաձևություն է հաղորդում:
Արագության և վազքի ցուցիչը թարմացվել է Hall-ի մագնիսական հաշվիչ սենսորի նոր տեսակով, որը կարող է ավելի ճշգրիտ գրանցել և հաշվարկել արագությունը և վազքը: